இன்றைய ராசிபலன்கள் 24.07.2020 (வெள்ளிக்கிழமை)

இன்றைய ராசிபலன்கள்24.07.2020 (வெள்ளிக்கிழமை)நல்ல நேரம் காலை 9.15 மணி முதல் 10.15 மணி வரைமாலை 4.45 மணி முதல் 5.45 மணி வரைராகு காலம் 10.30 மணி

Read more

இன்றைய ராசிபலன்கள் 22-07-2020 (புதன்கிழமை)

இன்றைய ராசிபலன்கள்22-07-2020 (புதன்கிழமை)நல்ல நேரம்காலை 9.15 மணி முதல் 10.15 வரையில்மாலை 4.45 முதல் 5.45 வரையில்ராகு காலம் : காலை 12.00 மணி முதல் 1.30

Read more

இன்றைய ராசிபலன் (21-07-2020 ) செவ்வாய்கிழமை

இன்றைய ராசிபலன்(21-07-2020 ) செவ்வாய்கிழமைநல்ல நேரம் காலை 07.45 மணி முதல் 08.45 வரைபிற்பகல் 01.45 மணி முதல் 02.45 வரைராகு காலம் பிற்பகல் 3.00 மணி

Read more

இன்றைய ராசிபலன் 19-07-2020 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

இன்றைய ராசிபலன்19-07-2020 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)நல்ல நேரம்காலை 6.15 முதல் 7.15 வரைமாலை 3.15 முதல் 4.15 வரைராகு காலம்மாலை 4.30 முதல் 6 வரைஎமகண்டம்பிற்பகல் 12 முதல் 1.30

Read more

இன்றைய ராசிபலன்கள் 17.07.2020 (வெள்ளிக்கிழமை)

இன்றைய ராசிபலன்கள்ஆடி வெள்ளி17.07.2020 (வெள்ளிக்கிழமை)நல்ல நேரம் காலை 9.15 மணி முதல் 10.15 மணி வரைமாலை 4.45 மணி முதல் 5.45 மணி வரைராகு காலம் 10.30

Read more

இன்றைய ராசிபலன்கள் 13-07-2020 (திங்கட்கிழமை)

இன்றைய ராசிபலன்கள்13-07-2020 (திங்கட்கிழமை)நல்லநேரம்காலை 6.15 முதல் 7.15 வரைமாலை 4.45 முதல் 5.45 வரைராகுகாலம்காலை 7.30 முதல் 9 வரைஎமகண்டம்காலை 10.30 முதல் 12 வரை மேஷம்

Read more

இன்றைய ராசிபலன் 11-07-2020 (சனிக்கிழமை)

இன்றைய ராசிபலன்11-07-2020 (சனிக்கிழமை)நல்ல நேரம்காலை 10.45 மணி முதல் 11.45 வரைமாலை 4.45 மணி முதல் 5.45 வரைராகு காலம்காலை 9 மணி முதல் 10.30 வரைஎமகண்டம்பிற்பகல்

Read more