கன்னியாகுமரி மாவட்ட புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக திரு. பத்ரி நாராயணன் I.P.S நியமனம்

கன்னியாகுமரி மாவட்ட புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக திரு. பத்ரி நாராயணன் I.P.S நியமனம். தற்போது கன்னியாகுமரியில் பணியாற்றி வந்த காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு. ஸ்ரீநாத் I.P.S அவர்கள் சென்னைக்கு பணி மாற்றம்.

Leave a Reply