செய்தி அலசல் நாளிதழ் அதிபர் ஆசிரியர் ராஜேந்திரன் மிரட்டிய ஊடக உரிமைக்குரல் சங்கத்தின் செயலாளர் வடிவேல்

செய்தி அலசல் நாளிதழ் அதிபர் ஆசிரியர் ராஜேந்திரன் அவர்களை இன்று காலை தொலைபேசியில் மிரட்டிய ஊடக உரிமைக்குரல் சங்கத்தின் செயலாளர் வடிவேல் மிரட்டல்

குமரி360 கண்டனம்.

Leave a Reply